Privatlivspolitik

Som kunde hos Næstved Sten & Grus,  leverandør, besøgende på hjemmesiden, modtager af nyhedsbreve eller på anden måde modtager “ydelser” fra NSG, gør vi vores yderste for at  beskytte dine personligedata, som du på daværende tidspunkt har givet os samtykke til at indhente. 

Denne generelle databeskyttelse for naestved-sten-grus.dk fastlægger retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger hos NSG og er udformet med henblik på at opfylde de lovmæssige krav til databeskyttelse. Alle selskaber i Uglehøj Koncernen er underlagt disse regler i forbindelse med brug af personoplysninger tilhørende kunder, slutbruger og leverandører.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

Dataansvarlige og kontaktoplysninger

Næstved Sten & Grus er dataansvarlige, og vi sikre at dine persondata bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du har nogle spørgsmål eller andet angående vores persondatapolitik bedes du rette henvendelse til  
vores kontaktperson Berit Fischer, som kan kontaktes på berit@vognmandfas.dk eller på 55 70 72 72. 

Firmaadresse
Maglemølle 1 – Kulpladsen
Tlf. +45 7077 0909
Mail: flemming@naestved-sten-grus.dk

Personligeoplysninger og hvordan vi indsamler dem her.

Næstved Sten & Grus sælger råstoffer og er en del af koncernen som består af Dansk Miljø og Genbrug samt Forlev Vognmandsforretning og Frede Andersen & Søn. Den del af koncernen du er i kontakt med er også den ansvarlige for dine persondata, som vi modtager om/fra dig, og som vi modtager og behandler i forbindelse med levering af ydelser til dig, eller når du besøger vores hjemmeside. Dette betyder dog ikke vi kræver oplysninger om dig for at du kan besøge vores hjemmeside, da den er offentlig tilgængelige. 

Næstved Sten & Grus kan modtage personligeoplysninger om dig fra andre dataansvarlige, så Næstved Sten & Grus kan levere og bistå ved forespørgelser til eller fra dig, som slut modtager af de pågældende ydelser. Du kan til hver en tid anmode NSG om at oplyse identiteten på disse dataansvarlige. 

Du behøver ikke bekymre dig om hvor vidt vi anvender dine personlig data til andet brug end hvad du oplyser dem for. Det vil sige den primære grund for at vi indhenter data fra dig, er for at kunne tilbyde dig de ydelser du ønsker i et forbindelse med et “køb” hos NSG, eller for at tilpasse vores hjemmeside til dig.  
Vores hjemmeside er baseret på forskellige nye teknologier, såsom google ads og google analytics der automatisk kan opsamle dine digitale data for at kunne tilbyde dig den bedste løsning. Det er altså ikke kun data vi får direkte fra dig, via eksempelvis en kontaktformular eller andet. Disse teknologier gør at vi enten direkte henter data selv, eller en tredjepart på vegne af os gør det. Eksempelvis kunne det være din placering og søgninger vi kan indhente som data. 

Opbevaring af din data

Vi opbevare dine data i det tidsum det er tilladt i henholdning til lovgivningen, hvorefter vi sletter dem igen når de ikke længere er nødvendige. Som udgangspunkt opbevare vi dine data i 3 år efter vores samarbejde er ophørt, det betyder dog ikke nødvendigvis at vi beholder alle dine data i den periode.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel. Derudover vil vi i forbindelse med håndtering af affald (særligt forurenet jord eller spildevand) i visse situationer være forpligtet til at videregive dine oplysninger til diverse samarbejdspartnere og myndigheder.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

Dine rettigheder som privatperson

At få slettet eller rettet ukorrekte oplysninger om dig.
At få oplyst, hvilke personlighedsoplysninger Næstved Sten & Grus behandler om dig.
At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Vi gør dig opmærksom på at du altid kan tilbagekalde et samtykke, som du på et tidspunkt måtte have givet.

Kontakt os i det tilfælde på tlf. 55 70 03 80